logo

Höga Kusten Game Fair arrangeras inte sommaren 2017

Vi ägare till bolaget Höga Kusten Mässan AB har beslutat att inte arrangera Höga Kusten Game Fair sommaren 2017. Projektet har drivits i ett familjeföretag parallellt med ordinarie arbeten och andra åtaganden. Vi har drivit mässan i fem år på samma plats och med samma upplägg som utgångspunkt. Mässbolaget har inför kommande sommar inte möjlighet att göra det som krävs för att utveckla mässan vidare och göra ett bra arrangemang. Vi har under hösten sökt andra alternativ för att mässan på något vis även skulle gå av stapeln som vanligt men har dessvärre inte funnit någon hållbar lösning. Vad som sker 2018 är det ännu ingen som vet.

Oavsett vad som sker i framtiden vill vi säga att vi som huvudansvariga för mässan är stolta över det arrangemang vi satt ihop under de fem gångna åren. Vi har haft en enorm bredd bland de utställande företagen som representerat flera olika branscher samt i stort sett hela landet. Vi är även nöjda med det program som vi satt ihop till varje mässa.

Ni är många som varit med kring Höga Kusten Game Fair under åren och gjort det till en fantastisk upplevelse. Allt från släkt och vänner som varit med och jobbat till utställande företag, sammarbetspartners och framförallt besökare. Vi vill därför rikta ett samlat tack till samtliga.
Om den sista upplagan av HK Game Fair har arrangerats är vi i alla fall nöjda över att sluta med flaggan i topp.

/Ägarna till Höga Kusten Mässan AB

Höga Kusten Mässan AB
info@hkgamefair.se